TFI / finanse

System JMK-CRM dla TFI i Kancelarii finansowych oferowany przez naszą firmę jest systemem łączącym cechy systemów typu Customer Relation Management, Workflow, obiegu dokumentów, ERP, rachunkowości zarządczej oraz raportowania. Został zbudowany w oparciu o doświadczenia własne i oczekiwania naszych Klientów z branży finansowej.

System JMK-CRM obejmuje swą funkcjonalnością obszary związane z szeroko pojmowaną obsługą kontaktów z kontrahentami:

  •  buduje trwałe relacje z odbiorcami usług;
  • zarządza procesem emisji certyfikatów, ich sprzedaży przez Kancelarię finansową;
  • zarządza historią uczestników;
  • zawiera mechanizmy umożliwiające zwiększenie efektywności pracy pracowników wraz z ułatwieniem jej organizacji;
  • posiada funkcjonalność raportowania do GIIF