Outsourcing

Zarządzanie procesami serwisowymi, outsourcingiem usług wymaga bardzo dobrej komunikacji z Klientem oraz wysokiej klasy zarządzania firmą. Nasz system JMK-CRM obejmuje swą funkcjonalnością obszary związane z szeroko pojmowaną obsługą kontaktów z klientami, a także pozwala efektywniej zarządzać i rozliczać zespół obsługujący Klienta:

– buduje trwałe relacje z odbiorcami produktów i usług przedsiębiorstwa – panele dostępu dla Klientów,

– zarządza procesem oferowania i dostawy produktów i usług do klientów – skrócenie czasu odpowiedzi do Klienta

– zawiera mechanizmy umożliwiające zwiększenie efektywności pracy pracowników wraz z ułatwieniem jej organizacji (delegowanie zadań jest jasne i przejrzyste)

Zapraszamy do zapoznania się z systemem zarządzania JMK-CRM.

Dział Sprzedaży JMK Computerate Sp. z o.o.
sprzedaz@jmkcomputerate.pl